Accountant RA met zorgervaring

Accountant RA met zorgervaring
Utrecht

Als gevolg van de door de overheid opgelegde marktwerking, veranderende regelgeving, vergrijzing, technologische vooruitgang en toenemende zorgvraag, ontwikkelen zorgorganisaties zich steeds meer tot vraaggestuurde organisaties waarin de vraag van de cliënt centraal staat. Hierdoor worden zorgorganisaties eerder en meer op resultaten en verantwoordelijkheden aangesproken. Dit vraagt om een andere wijze van afstemming van organisatiedoelstellingen en informatievoorziening op zowel strategisch, operationeel als tactisch niveau. Als aanbieder van financiële diensten en producten speelt onze opdrachtgever hier actief op in..

Onze opdrachtgever wordt dan ook een steeds belangrijker speler in de zorgsector. Een groot deel van de huidige dienstverlening is audit gerelateerd, maar bij de klanten en potentiële klanten is een toenemende behoefte aan bredere advisering en ondersteuning op uiteenlopende terreinen.

Wij zijn op zoek naar een:

vacature: accountant met zorgervaring

Hij gaat leiding gaat geven aan de uitbouw van de advisory praktijk. De dienstverlening in de zorgsector richt zich vooral op de “care”, bijl instellingen in het kader van de AWBZ en/of WMO. Binnen De branchegroep Zorg wordt intensief samengewerkt door de verschillende specialisten (accountants, fiscalisten, IT-auditors, bedrijfsjuristen) waardoor een brede advisering geboden kan worden.

De advisering in de zorg is onder andere gericht op:

• marktwerking in de zorg
• verantwoording in de gezondheidszorg
• vastgoed in de zorg
• belastingheffing
• governance
• Wmo
• Informatiebeveiliging

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij op een ondernemende, stimulerende en pro-actieve wijze leiding geeft aan de op- en verdere uitbouw van Zorg Advisory in geheel Nederland met de nadruk op de vestigingen in West-Nederland. Naast Advisory zal de kandidaat verantwoordelijk zijn voor een beperkt aantal controle opdrachten (300 uur).

Werkzaamheden

• profileren van Advisory in de zorg zowel bij collega’s als bij klanten
• verwerven en uitvoeren van opdrachten op gebied van Advisory
• onderhouden van contacten met relevante partijen in de zorgsector
• coördineren van de verschillende bij de Advisory betrokken disciplines
• verder ontwikkelen van dienstverlening, productontwikkeling
• verzorgen van cursussen of trainingen

Profiel

  • ondernemer!
  • beschikt over goed netwerk op het niveau van Raden van Toezicht / Raden van Commissarissen in de zorgsector. Zo mogelijk zelf actief binnen een RvT/RvC
  • gekwalificeerd als RA
  • ruime ervaring in Audit en Advisory in de zorgsector
  • uitstekende referentielijst
  • visie op ontwikkelingen in de dienstverlening, innovatief
  • commercieel vaardig, netwerker
  • leidinggevende capaciteiten en ervaring
  • ambitie om door te groeien naar partner-aandeelhouder

Klik hier voor een overzicht van alle vacatures