Interim search

Binnen iedere organisatie kan behoefte ontstaan aan tijdelijke aanvulling van personeel. Een dergelijke behoefte kan zich voordoen bij tijdelijke onderbezetting van personeelsleden door ziekte of zwangerschap, bij (on)verwachte drukte of bij interne veranderingsprocessen (zoals reorganisatie of kostenbeheersing).

Onder Interim Search verstaan wij het matchen en begeleiden van interim-managers en opdrachtgevers met interimposities. Evenals bij Executive Search maken wij hierbij gebruik van ons uitgebreide netwerk en onze kennis van de markt. De kracht achter het succesvol invullen van een interimpositie is snelheid: het snel ter beschikking stellen van interim-managers met een passende achtergrond. In de afgelopen jaren hebben wij dit veelvuldig weten te realiseren, dit tot tevredenheid van onze opdrachtgevers!

Kan uw organisatie de tijdelijke aanvulling van een gedegen professional gebruiken? Als u hier klikt, bespreken wij graag hoe snel wij bij ú kunnen schakelen!